Transpordi- ja liikuvuskonsultatsioonid

Tänapäeva kiire areng toob ka liikuvussektorile uusi väljakutseid, kuid loob samas ka võimalusi. Liikuvus ja selle taristu on sageli seotud ka võrdlemisi kõrge ressursimahukusega. Seetõttu on eriti oluline  kaasata juba varakult ekspert, kes juhib Sinu tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele ning annab nõu kavandatu tõhususe suurendamiseks ja keskkonnamõju vähendamiseks. 

Vaata lähemalt

Viimased uudised


Locosmart OÜ asutaja Hannes Luts on liikuvus- ja transpordieksperdina nõustanud mitmeid rahvusvahelisi logistika- ja IT-projekte, viinud läbi erinevaid transpordiuuringuid ning võtnud aktiivselt sõna meedias. 
OÜ Locosmarthannes.luts@locosmart.eu +372 5300 9882