Olen läbi viinud või osalenud järgnevates projektides:
 • Rongiliikluse taktipõhise sõiduplaani analüüs Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (2022-2023)
 • Rongiliikluse pidurinõuete harmoniseerimise projekti tehniline nõustamine ja juhtimine koostöös Rahvusvahelise Raudteede Ühenduse (UIC), Euroopa Komisjoni mobiilsuse ja transpordi peadirektoraadi (DG Move), Euroopa Liidu Raudteeagentuuri (ERA) ning  rongioperaatoritega (2019-2023)
 • Ekspertarvamus täiendavate raudteepeatuste – Fahle, Avala ja Kristiine – tasuvuse ning kasutatavuse kohta (2022)
 • Ekspertarvamus Kadrioru trammiliini pikendamise kohta Tallinna Haiglani (2021)
 • Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi projektijuhtimine ning ühis- ja rööbastranspordialane nõustamine (2019)
 • Xrail Capacity Booking rahvusvahelise projekti nõustamine (raudtee-kaubaveod)  - http://www.xrail.eu/   (2012-...)
 • Xrail Track & Trace projektijuhtimine, spetsifikatsioon, testimine  (2018-2019)
 • Xrail Business Intelligence (tarkvara: QlikView) projekti juhtimine, spetsifikatsioon, testimine, süsteemi jooksev kvaliteedimonitooring (2012-2019)
 • Eksperthinnang olemasoleva Tallinn-Pärnu raudteetrassi kurvide kohandamisele Rail Balticu trassiks (2018)
 • Energiasäästupotentsiaal Eesti transpordis ja liikuvuses. Energiamajanduse arengukava 2030+ taustauuring (2014)
 • Tallinnaga seotud kaubavedude lühiülevaate ja lähteülesande koostamine liikuvuskava hankeks (2017)
 • EVR Cargo TEM TMH vedurite kasutamise analüüs Koidula - Petseri lõigul (2014)
 • EVR Cargo dispetšerite töö analüüs (2013)
 • EVR Cargo kaubarongide liiklusgraafiku analüüs ning ettepanekud töökorralduse muutmiseks koostöös Eesti Raudteega  (2014)